Aksen Hukuk BürosuÇalışma Prensiplerimiz

Aksen Hukuk Bürosu, dürüstlük anlayışını şiar edinen ve takım ruhunu taşıyan hizmet anlayışı ile müvekkillerinin hukuki sorunlarını çözmeyi ve bunun için gerekli olan her türlü desteği vermeyi ilke edinmiştir.

Verilen hizmetin sürekliliğini ve müvekkilimiz olan gerçek ve tüzel kişilerin büromuzun hukuki bilgi ve tecrübesinden en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlamak adına birimler halinde çalışan Aksen Hukuk Bürosu bu yapılanma tarzı ile duyulan ihtiyaca anında karşılık verebilmekte ve zamana karşı yarışılan bu dönemde sorunların en kısa süre içinde halledilmesine olanak sağlamaktadır.

Müvekkillerimize ilişkin bilgilerin gizli tutulması ve büro dışına yansıtılmaması yönündeki gösterdiğimiz özen ,gereken durumlarda, farklı birimler arasındaki gizliliğin sağlanması yönünden de eksiksiz bir şekilde gösterilmektedir.

Müvekkillerine en üst düzeyde hizmet sunma anlayışı ile gerekli her türlü çabayı sarf eden Aksen Hukuk Bürosu ,gerektiğinde, konusunda uzman olan akademisyen hukukçulardan da takip edilen işlerle ilgili olarak destek de almaktadır.

Ana felsefemiz;

Bütün çalışmalarımızda iz bırakabilmek, konusunda hep en iyi olayı hedef edinmek, kurumların güven duyarak taleplerinin karşılandığı merkez olmak ve çağın yeniliklerini sektörün gelişimi ile entegre ederek kaliteli hizmet verebilmektir.

AKSEN insan gücü yönetimi, motivasyonu, başarı ve performansının temelinde şu misyon anlayışları yatar;

- "Her şeyden önce kalite" ilkesini faaliyetlerinin ana ilkesi saymak; büyüklüğü , niteliği ve yeri ne olursa olsun müşteriye daima kaliteli hizmet vermek.

- Mümkün olan en ileri teknolojiyi kullanmak, iş dünyasındaki değişim ve gelişmeleri izlemek ve uygulamak.

- Yerine konulamayacak tek faktörün "zaman" olduğu ilkesinden hareketle, üstlendiği her işi mutlaka zamanında tamamlamak.

- En büyük değil, fakat "en iyi hukuk bürosu" olmaya gayret etmek. Bu ilkeden yola çıkarak müşterisine, fiziki ve sosyal çevresine, personeline ve iş yaptığı kişi ve gruplara saygı ve sevgi duyarak tüm çalışma düzenini buna göre düzenlemek.

- Şirketin başarısının temelini eğitilmiş çalışanların oluşturduğuna inanmak ve bu nedenle eğitime ağırlık vermek.

- İnsana güvenmek ve personelin inisiyatifini kullanmasını teşvik etmek.

- Çıkacak olası sorunları mümkün olduğu kadar çıktıkları yerde çözmek, bunun için alakalı kişilere yetki devretmek ve kişilerin zamanında karar almasını teşvik edici bir yönetim tarzı uygulamak.

- Yapılan her işin büroyu geliştirecek ölçüde bir "getiri" sağlaması gerektiğine inanmak, ya da bir başka deyişle kalite için masrafı kabul etmek. Bunu gerçekleştirirken elbette ki her türlü israfı reddetmek ve mümkün olduğu ölçüde ekonomik çalışmak